Ing. Renáta Daňková

Diplomová práce

Přezkoumání hospodaření obce auditorem

Municipality economy review by a auditor
Anotace:
Předmětem diplomové práce "Přezkoumání hospodaření obcí auditorem" je analýza současné úpravy přezkoumání hospodaření obcí v České republice, jsou zjišťovány rozdíly mezi přezkoumáním hospodaření obce nezávislým auditorem a kontrolorem krajského úřadu. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na obecný charakter přezkoumání hospodaření. V druhé části jsou uvedeny rozdíly mezi subjekty …více
Abstract:
Topic of the dissertation "Municipality economic review by an auditor" is to analyse the recent legal form of the municipality's economic review in the Czech republic, differences between the review by an auditor and a civil servant (employee of regional authority). The dissertation has three parts. The first part is focused on describing the universal character of the municipality's economic review …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Pavla Kvapilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta