Ladislava Ilčíková

Bakalářská práce

Bylinné čaje a jejich antioxidanty

Herbal Teas and Their Antioxidants
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem „Bylinné čaje a jejich antioxidanty“ ve své první části definuje pojem volný radikál a oxidační stres. Dále se zabývá antioxidanty, které se nacházejí v rostlinných materiálech. Rozděluje je do skupin dle původu, dle struktury a na ostatní významné antioxidanty a zkoumá jejich léčivé vlastnosti ve vztahu k různým skupinám onemocnění. Vysvětluje také následky nadměrného …více
Abstract:
In its first part, this Bachelor thesis named Herbal Teas and Their Antioxidants defines the term free radical and oxidative stress. Firstly, it discusses antioxidants which are presented in vegetal materials. It divides them into categories pursuant to their origin and their structure, and to other significant antioxidants and it researches their medicinal properties in relation to various groups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta