Bc. Karolína Přibylová

Bakalářská práce

Politická práva občanů EU s pobytem v ČR se zaměřením na sdružování v politických stranách a na volební právo

Political rights of EU citizens with residence in Czech Republic with focus on gathering in political parties and with focus on suffrage
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá politickými právy občanů EU s pobytem v ČR. První část práce se věnuje teoretickému ukotvení konceptu evropského občanství a politických práv z něho plynoucích. Pozornost je věnována české právní úpravě této oblasti. Výzkumná část práce se zaměřuje na postoj českých politických stran k politickým právům občanů EU se zaměřením na sdružování v politických stranách a na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the political rights of EU citizens with residence in the Czech republic. The first part deals with the theoretical conception of the concept of European citizenship and political rights associated with it. Attention is paid to the Czech legislation in this area. The research part focuses on the attitude of Czech political parties for the political rights of EU citizens …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Skulínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií