Theses 

Vývoj energetické politiky a strategie České republiky a Polska ve vztahu k Ruské federaci se zaměřením na oblast zemního plynu – Bc. Marek Pros

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Bc. Marek Pros

Diplomová práce

Vývoj energetické politiky a strategie České republiky a Polska ve vztahu k Ruské federaci se zaměřením na oblast zemního plynu

The Development of Czech and Polish Energy Policy and Strategy towards the Russian Federation in the field of Natural Gas

Anotace: Formulace energetické politiky České republiky a Polska v oblasti zemního plynu je přímo ovlivněna mírou závislosti na importu zemního plynu z Ruska. Projekty, realizované Ruskou federací ve vztahu ke středoevropskému a západoevropskému trhu s plynem, tak ovlivňují pojetí energetické bezpečnosti České republiky a Polska v oblasti zemního plynu, což se projevuje ve snahách obou zemí optimalizovat svoje strategie v energetické oblasti. Hlavním záměrem této diplomové práce je vysvětlit, jak ovlivňuje míra závislosti na dovozu ruského plynu energetické politiky České republiky a Polska.

Abstract: Formulation of energy policy of the Czech Republic and Poland in the field of natural gas is directly influenced by the degree of dependence on imported natural gas from Russia. Projects implemented by the Russian Federation in relation to the Central European and West European gas market are affecting the concept of energy security of the Czech Republic and Poland in the field of natural gas, which is reflected in the efforts of both countries to optimize their strategies in the energy field.

Klíčová slova: Česká republika, Polsko, Ruská federace, zemní plyn, energetická bezpečnost, Nord Stream

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz