Bc. Marek Pros

Diplomová práce

Vývoj energetické politiky a strategie České republiky a Polska ve vztahu k Ruské federaci se zaměřením na oblast zemního plynu

The Development of Czech and Polish Energy Policy and Strategy towards the Russian Federation in the field of Natural Gas
Anotace:
Formulace energetické politiky České republiky a Polska v oblasti zemního plynu je přímo ovlivněna mírou závislosti na importu zemního plynu z Ruska. Projekty, realizované Ruskou federací ve vztahu ke středoevropskému a západoevropskému trhu s plynem, tak ovlivňují pojetí energetické bezpečnosti České republiky a Polska v oblasti zemního plynu, což se projevuje ve snahách obou zemí optimalizovat svoje …více
Abstract:
Formulation of energy policy of the Czech Republic and Poland in the field of natural gas is directly influenced by the degree of dependence on imported natural gas from Russia. Projects implemented by the Russian Federation in relation to the Central European and West European gas market are affecting the concept of energy security of the Czech Republic and Poland in the field of natural gas, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií