Mgr. Mariana Pjechová, Ph.D.

Disertační práce

An analysis of the interactions of adenovirus vectors and human cytomegalovirus with host cells

An analysis of the interactions of adenovirus vectors and human cytomegalovirus with host cells
Anotace:
V této práci jsme studovali vliv virových infekcí na buněčné imunitní systémy prostřednictvím analýzy změn signálních drah a změn receptorů na buněčných površích infikovaných buněk. Použili jsme dva různé typy adenovirových vektorů pro genovou terapii, vektor RAd592 AdEasy1 (adenovirus 5 ΔE1/E3) a vektor RAd1640 AdZ2 (adenovirus 5 ΔE1/E3/E4 (se zachovaným E4ORF6)). Následně jsme studovali interakce …více
Abstract:
In this thesis work the impact of virus infections on cell immune systems were studied by analysing for changes in signalling pathways and changes in receptors on the cell surfaces of infected cells. Two different types of adenovirus gene therapy vectors, RAd592 AdEasy1 (adenovirus 5 ΔE1/E3) and RAd1640 AdZ2 (adenovirus 5 Δ E1/E3/E4 (with non-deleted E4ORF6)), were used. Subsequently, we studied cell …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc. DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Molekulární a buněčná biologie a genetika / Molekulární a buněčná biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.