Mgr. Eva Bažantová

Master's thesis

Životní perspektivy osob s mentálním postižením v období adolescence a rané dospělosti na Táborsku

Life Perspectives of People with Learning Disabilities in Adolescence and Adulthood in the Region of Tabor
Abstract:
Diplomová práce pojednává o možnostech uplatnění osob s mentálním postižením v období adolescence a rané dospělosti v oblasti Tábora. Přibližuje představy samotných osob s mentálním postižením o jejich budoucí životní dráze a představy osob, které o ně pečují. Mapuje zároveň možnosti reálné nabídky zdejšího regionu.
Abstract:
This master thesis discusses possibilities for people with mental impairment in adolescence and early adulthood in the region of Tábor. The research approaches the very ideas of people with intellectual disabilities about their future life path and ideas of people who care for them. Maps also offers real possibilities of this region.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta