Bc. Alžběta Benedikta Rousová

Diplomová práce

Kvalita života bezdomovců a rodinné vazby

Quality of life of homeless people and family ties
Anotace:
Diplomová práce popisuje formy bezdomovectví a její problematiku, dále nejčastější příčiny a kvalitu jejich života a rodinné vazby. Poukazuji na velmi závažný problém dnešní doby, který se někdy může týkat každého z nás. V teoretické části poukazuji na důležitost rodiny a její funkčnost, která nejvýrazněji ovlivňuje náš způsob života. V praktické části jsem využila rozhovor, pozorování a analýzu odborných …více
Abstract:
This thesis describes a formo f homelessness and its issues, as well as the most common cause and their duality od life and family ties. Point to a very serious problem today, which sometimes may involve all of us. The theoretical part show the importace od family and the functionality that most affects our way of life. In the partical part, I used the interview, observation and analysis of scientific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Horehleď

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta