Radim Janyš

Bachelor's thesis

An Analysis of the Marketing Communications Mix of the Czech Company Elektro Euro Plus in order to Increase Competitiveness

An Analysis of the Marketing Communications Mix of the Czech Company ELEKTRO EURO Plus s.r.o. Focusing on Customer in order to Increase Competitiveness
Abstract:
This bachelor thesis is focused on an analysis of the marketing communications mix in the selected company Elektro Euro Plus. The content of this thesis is divided into two parts - the theoretical part and the analytical part. In the theoretical part, there is a general view of the following items: competitiveness, marketing mix, communications mix. In the analytical part, the items are displayed in …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového komunikačního mixu ve společnosti ELEKTRO EURO PLUS s. r. o. Obsah této práce je rozdělen na teoretickou a analytickou část. V teoretické části je zde obecný pohled na tyto složky: konkurenceschopnost, marketingový mix, komunikační mix. V analytické části jsou tyto složky aplikovány na vybranou firmu. Na základě zjištění současného stavu firmy …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Janyš, Radim. An Analysis of the Marketing Communications Mix of the Czech Company Elektro Euro Plus in order to Increase Competitiveness. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe