Radim Janyš

Bakalářská práce

An Analysis of the Marketing Communications Mix of the Czech Company Elektro Euro Plus in order to Increase Competitiveness

An Analysis of the Marketing Communications Mix of the Czech Company ELEKTRO EURO Plus s.r.o. Focusing on Customer in order to Increase Competitiveness
Abstract:
This bachelor thesis is focused on an analysis of the marketing communications mix in the selected company Elektro Euro Plus. The content of this thesis is divided into two parts - the theoretical part and the analytical part. In the theoretical part, there is a general view of the following items: competitiveness, marketing mix, communications mix. In the analytical part, the items are displayed in …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového komunikačního mixu ve společnosti ELEKTRO EURO PLUS s. r. o. Obsah této práce je rozdělen na teoretickou a analytickou část. V teoretické části je zde obecný pohled na tyto složky: konkurenceschopnost, marketingový mix, komunikační mix. V analytické části jsou tyto složky aplikovány na vybranou firmu. Na základě zjištění současného stavu firmy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janyš, Radim. An Analysis of the Marketing Communications Mix of the Czech Company Elektro Euro Plus in order to Increase Competitiveness. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe