Jan POŠTOLKA

Master's thesis

Philip K. Dick - Androidi jako napodobeniny lidských bytostí

Philip K. Dick - Androids as Simulacra of Human Beings
Abstract:
Práce mapuje literární postavy robotů a androidů v díle předního Amerického autora science fiction, Philipa K. Dicka. Autor práce se pokusil na základě literární analýzi vysvětlit, jak lze charakterizovat Dickovi androidy, a jakou symboliku nabízejí. Výstupem mělo být zhodnocení Dickova přínosu světové literatuře. Kromě vzájemného vztahu člověk-stroj a symboliky, kterou přináší, se autor práce pokusil …more
Abstract:
The thesis explores literary characters of robots and androids in the work of Philip K. Dick, one of the most esteemed American science-fiction writers. The author will by means of literary analysis define Dick´s androids and their symbolism. The outcome of the work should be the evaluation of Dick´s work. Except for the mutual man-machine relationship and their symblism, the author attempts to find …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 4. 2009
  • Supervisor: PhDr. Kinovičová Anna
  • Reader: PhDr. Dana Sedlmajerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/