Pavlína Duffková

Diplomová práce

Comparative effectiveness analysis of social media monitoring tools

Srovnávací analýza efektivnosti nástrojů pro monitorování sociálních sítí
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza a porovnání vybraných nástrojů pro monitorování sociálních sítí. Teoretická část diplomové práce nejprve seznámí čtenáře se základními pojmy, které jsou pro práci stěžejní. Další kapitola se zaměřuje na bližší specifikaci klasického online marketingu, popsání rostoucího trendu marketingu skrze sociální média a zmapování jeho současného postavení na českém …více
Abstract:
The main objective of this master thesis is a comparative effectiveness analysis of selected social media monitoring tools. The theoretical part of the thesis first familiarizes the reader with the core terms, which will be used throughout the thesis. The next chapter focuses on the detailed specification of classic online marketing. It describes the growing trend of social media marketing and charts …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Libor Měsíček
  • Oponent: Zdeněk Molnár

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34650