Bc. Maxim Torskiy

Bakalářská práce

Systém pro monitoring kvality CIP čištění výrobních zařízení v potravinářském průmyslu

System for monitoring the quality of CIP cleaning of production equipment in the food industry
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou monitoringu automatizovaných systémů čištění výrobních linek v potravinářském průmyslu, kde se používá technologie vnitřního čištění výrobních zařízení. Hlavním cílem této práce je navrhnout a implementovat funkční prototyp monitorovacího nástroje pro takové čisticí systémy, které by sloužily jako prostředek ke zjištění slabých míst a problémů v procesu …více
Abstract:
This thesis deals with the monitoring of automated cleaning system production lines in the food industry, which use cleaning-in-place technology of production equipment. The main objective of this thesis is to design and implement a functional prototype of monitoring tool for such cleaning system, that will identify weaknesses and problems in the process of cleaning the food operation. In the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní