Jakub Jaroš

Diplomová práce

Výstavba WDM-PON s využitím programového prostředí Optiwave

Realization WDM-PON using software Optiwave
Anotace:
Tato práce se zabývá popisem pasivních optických sítí. Hlavním zaměřením této práce je použití vlnově děleného multiplexu v pasivních optických sítích WDM-PON. První část práce obsahuje teoretický rozbor stávajících pasivních optických sítí, jejich možné řešení, popis jednotlivých standardů a jejich srovnání. Zvláštní pozornost je věnována WDM-PON sítím. Druhá část práce se již zabývá samotným návrhem …více
Abstract:
This thesis deals with description of Passive optical networks. The main focus is on the use of the wavelength division multiplexing in passive optical networks WDM-PON. First part consists of theoretical analysis of current passive optical network, their possible solutions, descriptions of individual standards and their comparison. The special attention is dedicated to WDM-PON networks. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Petr Koudelka
  • Oponent: Petr Šiška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika