Mgr. Michaela Šebestová

Bachelor's thesis

Vývoj metod pro stanovení objektivní refrakce

Development of methods for objective refraction determination
Abstract:
Téma bakalářské práce se zabývá popisem metod pro stanovení objektivní refrakce. Práce je zvolena s ohledem na budoucí náplň práce optometristy, na porozumění, rozšíření znalostí a vědomostí objektivních vyšetřovacích metod. Téma je rozčleněno na kapitoly, které popisují jednotlivé metody od těch nejstarších a nejjednodušších, aţ po ty modernější a sloţitější. Detailněji se věnuji popisu objektivních …more
Abstract:
The topic of the bachelor thesis deals with the description of methods for objective refraction's determination. The thesis has been chosen in consideration of the future job description of an optometrist as well as of comprehension, extension of knowledge and understanding of objective examinational methods. The topic is divided into chapters, which describe various methods from the oldest and simplest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: MUDr. Terézia Cesneková
  • Reader: MUDr. Jarmila Belanji

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Optometry

Theses on a related topic