Mgr. Michaela Šebestová

Bachelor's thesis

Vývoj metod pro stanovení objektivní refrakce

Development of methods for objective refraction determination
Anotácia:
Téma bakalářské práce se zabývá popisem metod pro stanovení objektivní refrakce. Práce je zvolena s ohledem na budoucí náplň práce optometristy, na porozumění, rozšíření znalostí a vědomostí objektivních vyšetřovacích metod. Téma je rozčleněno na kapitoly, které popisují jednotlivé metody od těch nejstarších a nejjednodušších, aţ po ty modernější a sloţitější. Detailněji se věnuji popisu objektivních …viac
Abstract:
The topic of the bachelor thesis deals with the description of methods for objective refraction's determination. The thesis has been chosen in consideration of the future job description of an optometrist as well as of comprehension, extension of knowledge and understanding of objective examinational methods. The topic is divided into chapters, which describe various methods from the oldest and simplest …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedúci: MUDr. Terézia Cesneková
  • Oponent: MUDr. Jarmila Belanji

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Optometry

Práce na příbuzné téma