Veronika Loncká

Bakalářská práce

Vybrané psychologické charakteristiky osobnosti zaměstnanců bank

Selected psychological personality attributes of bank employees
Anotace:
Cílem práce je charakterizovat vybrané psychologické charakteristiky osobnosti zaměstnanců bank. Práce se zabývá rysy osobnosti, konkrétně charakteristikami jako jsou například extroverze, introverze, intuice, smyslovost, rozumovost, uvážlivost aj. Zkoumá četnost jejich zastoupení ve vybraném vzorku respondentů. Také se věnuje rolím ve firmě a jednotlivými charakteristikami těchto rolí. Na závěr se …více
Abstract:
The aim of the thesis is to define selected psychological personality attributes of bank employees. The thesis describes the personality traits, particularly the characteristics such as extroversion, introversion, intuition, sensuality, reasonableness, circumspection etc. Their representation frequency had been examined within selected sample of respondents. The thesis also concerns with the charakter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Kristýna Krejčová
  • Oponent: Tomáš Langer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46751