Dong Wei

Bakalářská práce

Stock Performance Evaluation of Selected Delivery Companies in China

Stock Performance Evaluation of Selected Delivery Companies in China
Anotace:
The theme of this work is the stock performance evaluation of selected Chinese shipping companies. The purpose of this work is to assess the performance of several courier companies in the stock market to assess the development trend of China's express industry and forecast the future direction of China's express delivery industry. The main purpose is to assess the performance of certain companies …více
Abstract:
The theme of this work is the stock performance evaluation of selected Chinese shipping companies. The purpose of this work is to assess the performance of several courier companies in the stock market to assess the development trend of China's express industry and forecast the future direction of China's express delivery industry. The main purpose is to assess the performance of certain companies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Haochen Guo

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava