Taťána SEDLÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Základní umělecká škola Jiřího Rudolfa Míši v Orlové v létech 2002 až 2015

The Primary Musical School of Jiří Rudolf Míša Orlová during the period 2002-2015
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat vývoj Základní umělecké školy Jiřího Rudolfa Míši v Orlové mezi lety 2002 až 2015. Je zde zmíněná historie školy a současné dění. Text se opírá o historické prameny, literární zdroje, webové stránky a především o rozhovory bývalých i nynějších učitelů ZUŠ J. R. Míši. Práce je doplněna o přílohy v podobě fotografií a jedné tabulky aktuálního učitelského sboru.
Abstract:
The purpose of the bachelor thesis is to chart a development of The Primary Musical School of Jiří Rudolf Míša in Orlová during the period 2002?2015. The history of school and current events are mentioned here as well. The thesis is based on historical and literary sources, websites and especially on interviews with previous and contemporary teachers of The Primary Musical School of Jiří Rudolf Míša …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Taťána. Základní umělecká škola Jiřího Rudolfa Míši v Orlové v létech 2002 až 2015. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání