Theses 

Zákon bulváru – Aneta Rejfková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aneta Rejfková

Bakalářská práce

Zákon bulváru

Law of tabloid journalism

Anotace: Autor nejprve definuje pojmy, které s bulvární žurnalistikou souvisí, a objasňuje, kde a proč bulvár vznikl. Nastiňuje historii bulvárního tisku a uvádí příklady bulvárních deníků ve světě. Dále se zaměřuje výhradně na český bulvární tisk od vzniku po současnost a uvádí příklady bulváru v českém prostředí. Pomocí názorů mediálních analytiků, novinářů, slavných osobností i čtenářů přináší charakteristiku českého bulváru. V závěru se zaměřuje na otázku etiky v českém bulvárním tisku

Abstract: The author first defines the terms that relate to the tabloid journalism, and explains where and why the tabloid was created. The author outlines the history of the tabloid press, and provides examples of tabloid newspapers in the world. Thereinafter he focuses exclusively on the Czech tabloid press from the beginning after closure and provides examples of tabloid in the Czech environment. Using opinions from media analysts, journalists, celebrities and readers gives the author characteristic of the Czech tabloid.In conclusion he focuses on the question of ethics in the Czech tabloid press

Klíčová slova: bulvární žurnalistika, bulvární noviny, bulvární deníky, bulvární časopisy, žurnalistická etika, etický kodex

Keywords: the tabloid journalism, the tabloid newspapers, the tabloid papers, the tabloid magazines, ethic of journalists, ethical code

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Vladimír Šiler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 05:04, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz