Bc. Eva Kucharczyková

Diplomová práce

Spádovost za službami v okresech Karviná a Frýdek - Místek

Travel to services in districts Karviná and Frýdek - Místek
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza procesů obslužné spádovosti v okresech Karviná a Frýdek – Místek. Zkoumaná oblast zahrnuje dva okresy s celkem 89 obcemi, které spadají do území 9 obcí s rozšířenou působností. Zkoumány byly obslužné procesy ve školství, zdravotnictví, maloobchodě a službách. Na základě zjištěné spádovosti byly vymezeny parciální regiony a následně také komplexní obslužný region …více
Abstract:
The subject of this thesis is to analyze the processes operating in the catchment area of the Karviná and Frýdek - Místek. Areas of research include two districts with a total of 89 municipalities, which fall within the nine municipalities with extended powers. Were examined service processes in education, health care, retail trade and services. On the basis of the catchment area were defined partial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa