Bc. Martin Milata

Diplomová práce

Execution synthesis: formal description and core dump interface

Execution synthesis: formal description and core dump interface
Anotace:
Cílem této práce je rozšířit syntézu běhu (execution synthesis), automatickou metodu pro reprodukci softwarových chyb za pomoci informací běžně obsažených v chybových hlášeních. Konkrétněji se práce zabývá modifikací této techniky tak, aby mohla využívat obrazy paměti (core dump), které dokáže pro chybné programy generovat většina operačních systémů. Práce má dvě hlavní části. V první je navržen formální …více
Abstract:
The aim of the thesis is to extend the execution synthesis, an automated method for reproducing software bugs from the information commonly found in bug reports. In particular, we try to make steps necessary for the method to work with core dumps, which are memory images of crashed programs that can be produced by most operating systems. The thesis has two main parts. In the first, we provide a formal …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Klíč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Teoretická informatika

Práce na příbuzné téma