Lucie Liškutínová

Bakalářská práce

Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti

A Cost Management Analysis of a Specific Company
Anotace:
Autor: Lucie Liškutínová Název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti Tato bakalářská práce, která nese název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti, provádí analýzu řízení nákladů v dopravní a logistické společnosti L+L, s. r. o. Teoretická část se zabývá v závislosti na cíle práce definicí nákladů, jejich pojetím a klasifikací, dále jsou popsány i metody řízení nákladů. Praktická …více
Abstract:
Autor: Lucie Liškutínová Název: A Cost Management Analysis of a Specific Company This bachelor thesis, named Analysis of Cost Management in a Specific Company, analyzes the costs of transport and logistics of the L + L, s. r. o. company. The theoretical part of this thesis deals with the definition of its costs, conception, and classification of the methods of cost management. The practical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Kuchařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING