Bc. Lukáš Vavruša

Bakalářská práce

Studium lithných borofosfátových skel dotovaných oxidem nikelnatým

Study of Lithium Borophosphate Glasses Doped by NiO
Anotace:
Byla připravena skla kompoziční řady Li2O-NiO-B2O3-P2O5 v molárních směsích (0,5-x)Li2O-xNiO-0,1B2O3-0,4P2O5. U skel byly zjišťovány jejich základní fyzikálně chemické vlastnosti (molární objem, chemická odolnost, index lomu) v závislosti na obsahu NiO. Termické vlastnosti skel byly studovány pomocí DSC, TM a HMTA. Z DSC, TM a HMTA křivek byly získány základní parametry charakterizující jejich termické …více
Abstract:
The glasses of composition series Li2O-NiO-B2O3-P2O5 were prepared in molar mixtures (0.5-x)Li2O-xNiO-0.1B2O3-0.4P2O5. There were tested their basic physic-chemical attributes (molar volume, chemical resistance, refractive index) depending on the content of NiO. The thermal attributes of the glasses were studied by DSC, TM and HMTA. From the DSC TM and HMTA curves were obtained the basic parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vavruša, Lukáš. Studium lithných borofosfátových skel dotovaných oxidem nikelnatým . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická