Bc. Martin Polák

Bakalářská práce

Využití molekulárních dat pro fylogenetické a kofylogenetické studie v parazito-hostitelských systémech

The use of molecular data for phylogenetic and co-phylogenetic studies in host-parasite systems
Anotace:
U některých skupin organismů došlo během evoluce k těsnému koevolučnímu provázání. Příkladem takového možného provázání jsou parazito-hostitelské systémy. Jsou-li známy pravděpodobné fylogenetické rekonstrukce parazitů a hostitelů, lze srovnáním dvou fylogenetických stromů stanovit pravděpodobný průběh jejich koevoluce. Ten popisuje soubor koevolučních událostí (kospeciace, vnitrohostitelská speciace …více
Abstract:
During the evolution some groups of organisms have become coevolutionary associated with other groups, as is the case of host-parasite systems. To explore coevolutionary history of hosts and their associated parasites phylogenetic reconstruction of parasites and phylogenetic reconstruction of hosts have been compared. Coevolution is described by coevolutionary events (cospeciation, intrahost speciation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta