Bc. Vojtěch Svěchota

Bachelor's thesis

Imobilizace kyseliny hyaluronové na nanovlákenné substráty

Immobilization of hyaluronic acid on nanofibrous substrates
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá funkcionalizací povrchu křemičitých nanovlákenných substrátů s cílem imobilizace kyseliny hyaluronové. V teoretické části jsou shrnuty poznatky získané rešerší, zaměřenou na metody zpracování a aplikaci kyseliny hyaluronové ve formě nanostruktur v medicíně. V další části rešerše jsou diskutovány metody modifikace kyseliny hyaluronové a možnosti využití anorganických nanovlákenných …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with surface functionalization of silica nanofibrous substrates with the goal of surface immobilizationthe of hyaluronic acid. The theoretical part summarizes the knowledge obtained from literature research, focusing on processing methods and applications of hyaluronic acid in the form of nanostructures in medicine. In the next section of theoretical part, there are discussed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Miroslava Rysová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Svěchota, Vojtěch. Imobilizace kyseliny hyaluronové na nanovlákenné substráty. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Bachelor programme / field:
Nanotechnology / Nanomaterials

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.