Bc. Jiří Kučera

Diplomová práce

Textové klastrovací algoritmy

Clustering agorithms for text documents
Anotace:
Práce se zabývá analýzou a popisem metod shlukování textových dokumentů společně s popis měr hodnocení výsledků shlukové analýzy. V další části je popsána implementace metody k středů, metody průměrné vazby a metody bisecting k means. Následně byly implementované algoritmy srovnány, co se týče výkonnosti algoritmů a kvality výstupních shluků.
Abstract:
In the first part, the thesis deals with an analysis and description of clustering methods for text documents and with the description of methods for validating results of a cluster analysis. In the second part, there is a description of an implementation of clustering methods such as k means, average linkage method and bisecting k means followed by the comparison of implemented methods as for performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Matěj Štefaník
  • Oponent: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky