Bc. Michal Aksamit

Diplomová práce

Technológie internetového marketingu Google Analytics a SEO

Technologies of internet marketing Google Analytics and SEO
Abstract:
This thesis deals with the technologies of Internet marketing, website optimization for search engines (SEO) and Google Analytics. The first chapter of this work deals with the theoretical parts of Internet marketing. In the second chapter of this work is described Web design, and the third chapter deals with optimizing website for search engines and website analysis using Google Analytics.
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá technológiami internetového marketingu, optimalizáciou webovej stránky pre vyhľadávače a službou Google Analytics. Prvá kapitola tejto práce sa zaoberá teoretickým prieskumom spomenutých častí internetového marketingu. V druhej kapitole tejto práce je popísaný návrh webovej stránky a tretia kapitola sa zaoberá optimalizáciou stránky pre vyhľadávače a analýzou stránky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management