Theses 

Daň z příjmů fyzických osob – Ing. Dan Bartoloměj

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Dan Bartoloměj

Bachelor's thesis

Daň z příjmů fyzických osob

Income tax on individuals

Anotácia: Předmětem bakalářské práce je problematika daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a daň z příjmu ze samostatné činnosti. Práce tak má poukázat na daňové zatížení obou poplatníků, které je spolu s výší odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění stále velmi diskutovaným tématem.

Abstract: The subject of this thesis is the issue of tax of personal income tax, focusing on tax on income from employment and functional benefits and tax on income from self employment. Thus, the thesis has to point out the tax burden of both taxpayers, which is, together with the amount of social security contributions and health instance, still very hot topic.

Kľúčové slová: Daň z příjmů, daňové přiznání, roční zúčtování daně, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 02:57, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz