Theses 

Building a New World: The Czechoslovak Policy of War Crimes Punishment after the Second World War in International Context – Bc. Pavla Šimková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / International Relations

Bc. Pavla Šimková

Bachelor's thesis

Building a New World: The Czechoslovak Policy of War Crimes Punishment after the Second World War in International Context

Building a New World: The Czechoslovak Policy of War Crimes Punishment after the Second World War in International Context

Abstract: Práce se zabývá vývojem československé politiky potrestání válečných zločinců během druhé světové války a zasazuje tento vývoj do širšího kontextu spojenecké politiky, zejména sovětské a americké. Snaží se prokázat, že československá exilová vláda přispěla značným dílem k přijetí jasně definované spojenecké politiky potrestání válečných zločinů, a zároveň se pokusí dokázat, že ideologický základ československé politiky potrestání válečných zločinů měl více společných rysů s přístupem americkým než s postojem Sovětského svazu.

Abstract: The thesis deals with the development of the Czechoslovak policy of war crimes punishment during the Second World War and sets it into a broader context of the Allied war crimes policy, especially of the Soviet and American approach. It argues that the Czechoslovak government-in-exile played an important role in prompting the Allies to adopt a decisive war crimes policy, and that the ideological basis of the Czechoslovak war crimes policy was closer to the American than to the Soviet approach.

Keywords: Czechoslovak retribution, Czechoslovak war crimes policy, war crimes punishment, Allied war crimes policy, Nuremberg Trial, UNWCC, československá retribuce, potrestání válečných zločinců, Norimberský soud, spojenecká politika potrestání válečných zločinů

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 14:33, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz