Petr VITÁK

Diplomová práce

Mezinárodní aspekty potrestání válečných nacistických zločinců po roce 1945

International aspects of Nazi war criminals punishment after 1945
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice potrestání nacistických válečných zločinců po roce 1945. První část je věnována tvorbě mezinárodních dohod a úmluv, které byly důležité pro formování mezinárodního práva v meziválečném období. Zejména pak utváření dohod o stíhání a trestání válečných zločinů. Tato část je převážně věnována Norimberskému tribunálu, jako důležitému mezníku pro trestání válečných …více
Abstract:
The diploma thesis discuss an issue of punishment of the Nazi war criminals after 1945. It consists of three main parts. The first part is devoted to the procedure of creating international agreements and conventions that were important for the formation of international law in the interwar period. In particular, the procedure of creating agreements on the prosecution and punishment of war crimes. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VITÁK, Petr. Mezinárodní aspekty potrestání válečných nacistických zločinců po roce 1945. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická