Bc. Pavla Šimková

Bakalářská práce

Building a New World: The Czechoslovak Policy of War Crimes Punishment after the Second World War in International Context

Building a New World: The Czechoslovak Policy of War Crimes Punishment after the Second World War in International Context
Anotace:
Práce se zabývá vývojem československé politiky potrestání válečných zločinců během druhé světové války a zasazuje tento vývoj do širšího kontextu spojenecké politiky, zejména sovětské a americké. Snaží se prokázat, že československá exilová vláda přispěla značným dílem k přijetí jasně definované spojenecké politiky potrestání válečných zločinů, a zároveň se pokusí dokázat, že ideologický základ československé …více
Abstract:
The thesis deals with the development of the Czechoslovak policy of war crimes punishment during the Second World War and sets it into a broader context of the Allied war crimes policy, especially of the Soviet and American approach. It argues that the Czechoslovak government-in-exile played an important role in prompting the Allies to adopt a decisive war crimes policy, and that the ideological basis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy