Josef Pehr

Bakalářská práce

Dopravní přestupky spáchané pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek

Anotace:
Tato práce zkoumá Dopravní přestupky spáchané pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Zabývá se vlivem alkoholu a návykových látek na chování účastníků silničního provozu, problematikou správního řízení, kompetencemi dopravní policie a pohledem veřejnosti na problematiku řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Cílem je zjistit, která skupina obyvatel, řidičů v Lounech, se nejčastěji …více
Abstract:
This work investigates traffic offenses committed under the influence of alcohol and other addictive substances. It deals with the influence of alcohol and addictive substances on the behavior of road users, issues of administrative proceedings, traffic police competencies, and the public's view of driving under the influence of alcohol and other addictive substances. The aim is to find out which group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jiří Masařík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pehr, Josef. Dopravní přestupky spáchané pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha