Bc. Andrey Obukhov

Bakalářská práce

Metody řízení a hodnocení dodavatelů

Management methods and evaluation of suppliers
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na oblast nákupu a možnosti výběru optimálního dodava-tele. Úvod práce je věnován oblasti nákupu, zabývá se procesem, fázemi, funkcemi a organizací nákupu. Hlavním bodem teoretické části bakalářské práce je výběr a hodno-cení dodavatele, kde je rozebrán proces výběru, kritéria, kterými se mohou dodavatelé hodnotit a hodnocení dodavatelů. V praktické části bakalářské práce …více
Abstract:
Bachelor work is focused on the area of purchase and the choice of optimal supplier. Main part is about dealing with the purchase process, functions, phases and organiza-tions purchase. Major point of the theoretical part of this thesis is the selection and evaluation of suppliers, which it is analyzed the process of selection, supplier evaluation and criteria which may be used to evaluate suppliers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marek Cozl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radim Flegl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní