Bc. Tereza Richtáriková

Bakalářská práce

Slovenská komunita v Bukovine do roku 1947 a jej presídlenie do Československa

Slovak community in Bukovina before 1947 and its reemigration into Czechoslovakia
Abstract:
This work concerns itself with founding, existence and disappearance of a slovak community in Bukovina before 1947. It focuses primarily on migration in both directions and on factors shaping this movement, namely administrative processes connected to the reemigration to Czechoslovakia.
Abstract:
Práca pojednáva o vzniku, existencii a zániku slovenskej komunity v Bukovine pred rokom 1947. Bližšie sa venuje migračnému pohybu v oboch smeroch a faktorom, ktoré ho ovplyvňovali, najmä administratívnemu procesu spojenému s reemigráciou do Československa.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Nosková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie