Áron Kardalus

Bakalářská práce

Evaluation and layout of blasting operations in the locality Sicasau, Romania

Evaluation and layout of blasting operations in the locality Sicasau, Romania
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá andezitovým lomem nedaleko města Șicasău v Rumunsku. Cílem je představit postupy vrtání a trhacích prací v souvislosti s vývojem lomu a předložit několik návrhů na možné zefektivnění trhacích prací. V první části bude představena historie lomu, poté budou představeny základní geologické charakteristiky ložiska a výsledky vzorků testovaných v laboratoři VŠB - Technické …více
Abstract:
In this bachelor thesis we will be taking a look at an andesite quarry near Șicasău, in Romania. The aim is to present the drilling and blasting practices in relation with the evolution of the quarry and to make a few suggestions on how the blasting operations can be made more efficient. At first, the history of the quarry will be presented, then we will go through the basic geological features of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2023
  • Vedoucí: Václav Zubíček
  • Oponent: Pavel Křivánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava