Sára ČERNÁ

Bakalářská práce

Vývoj a ověření spektrálních metod pro stanovení ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové

Development and verification of the spectral methods for determination of ibuprofen and acetylsalicylic acid
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení základních analytických parametrů metod pro stanovení ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové pomoci vybraných spektrometrických metod UV/VIS spektrometrie a NIR spektrometrie. Teoretická část se zabývá popisem výroby, mechanismem účinků, využitím v praxi, působením na organismus a s tím spojené nežádoucí účinky na organismus vybraných léčiv. Praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on determination of basic analytical parameters of methods for determination of ibuprofen and acetylsalicylic acid by selected spectrometric methods based on UV/VIS spectrometry and NIR spectrometry. The theoretical part deals with the description of production, mechanism of effects, use in practice, effects on the organism and associated undesirable effects on the organism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Mucha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Sára. Vývoj a ověření spektrálních metod pro stanovení ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové)