Barbora Janů

Master's thesis

Analýza vlivu značek kvality potravin na chování spotřebitele

Analysis of the impact of Food quality labeling on consumer behavior
Anotácia:
Tato diplomová práce pojednává o problematice nákupního chování spotřebitele se zaměřením na vliv značek kvality potravin. Cílem je identifikace hlavních faktorů v procesu rozhodování spotřebitele při nákupu potravin a vyhodnocení vah, které spotřebitelé těmto faktorům udělují, dále zjištění znalosti značek kvality potravin, a jak spotřebitelé vnímají potraviny takto označené. Pro naplnění cíle je …viac
Abstract:
This master's thesis deals with the consumer's purchasing behavior with the focus on the impact of food quality marks. The aim is to identify main factors in the consumer decision-making process when buying food and assess the weight that consumers attribute to these factors. As well as to find out knowledge of food quality marks and how consumers perceive food marked with quality marks. To achieve …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: Jan Koudelka
  • Oponent: Martina Košlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74094