Mgr. Jana Mlčochová

Diplomová práce

Aplikace metody MBO na zaměstnance centra sdílených služeb u nadnárodní společnosti a její vliv na výkon týmu

The application of the MBO method on employees of the shared services center by multinationals company and its impact on the job performance of the team
Anotace:
Cílem magisterské diplomové práce s názvem Aplikace metody MBO na zaměstnance centra sdílených služeb u nadnárodní společnosti a její vliv na výkon týmu je zjistit, jakým způsobem ovlivnila metoda MBO výkon zaměstnanců a tím celého týmu ve sdíleném centru u nadnárodní společnosti. Autora práce zajímá především vliv této metody na zaměstnance, zvýšení, popř. snížení jeho výkonu a v neposlední řadě také …více
Abstract:
The aim of this thesis named The application of the MBO method on employees of the shared services center by multinationals company and its impact on the job performance of the team is to determine how the MBO method influenced employee performance and therefore the performance of whole team in shared services center by multinational company. The author of this thesis is interested in impact of using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií