Bc. Šárka Rathouzská

Diplomová práce

Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu – analýza mutačního stavu genů u metastazujícího onemocnění

Tumor heterogeneity of colorectal cancer - Analysis of gene mutation status in metastatic disease
Anotace:
V současné době je před nasazením cílené anti-EGFR léčby u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem rutinně vyšetřován mutační stav genů KRAS a NRAS. Podmínkou pro nasazení anti-EGFR terapie je nemutovaný stav RAS genů. Nicméně se ukazuje, že vyšetření jednoho nebo dvou markerů není dostačující pro potřebnou specifikaci pacientů. Výhodou metody sekvenování nové generace je testování více …více
Abstract:
Currently there is a routine investigation of mutational status of genes KRAS and NRAS for patients with metastatic colorectal cancer before the treatement by targeted anti-EGFR therapy. Non-mutational state of RAS gene is the condition for application of anti-EGFR therapy. However, it appears that the testing of one or two markers is not sufficient for the required specification of the patients. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta