MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Disertační práce

Predikce odpovědi na cílenou léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

Prediction of response to targeted therapy of metastatic colorectal cancer
Anotace:
Léčba metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) je založena na aplikaci chemoterapie a monoklonálních protilátek proti VEGF a EGFR. Ačkoliv byla popsána řada molekulárních prediktorů k anti-EGFR terapii, aktivační mutace onkogenů KRAS a NRAS zůstávají jedinými validovanými prediktory využívanými v klinické praxi. I po vyloučení těchto mutací však 35–45 % pacientů na anti-EGFR terapii neodpoví …více
Abstract:
The treatment of metastatic coloretal cancer (mCRC) is based on the administration of chemotherapy in combination with monoclonal antibodies against VEGF and EGFR. Despite a number of previously described molecular markers predicting resistance to anti-EGFR therapy, activating mutations in KRAS and NRAS proto-oncogenes remain the only validated predictors being used in daily clinical practice. However …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta