Jana TLUSTOŠOVÁ

Diplomová práce

Stellenwert der Ausspracheübungen in DaF Lehrwerken in den Grundschulen

The post of the pronunciation exercises in the German as foreign language schoolbooks in the primary schools
Abstract:
The essay ?Stellenwert der Ausspracheübungen in DaF ?Lehrwerken? compares three different sets of textbooks, from the phonetic point of view. These sets have been designed for elementary school teaching of the German language in Czech Republic. The first set of these teaching materials is called ?Němčina?, the second one is called ?Heute haben wir Deutsch?, and the third one is called ?Wer? Wie? Was …více
Abstract:
Diplomová práce ?Stellenwert der Ausspracheübungen in DaF-Lehrwerken in den Grundschulen? se zabývá porovnáním 3 sad učebnic z fonetického hlediska. Tyto sady jsou určeny pro výuku němčiny na základních školách v České republice. První řada učebních materiálů se nazývá ?Němčina?, druhá řada ?Heute haben wir Deutsch? a třetí ?Wer? Wie? Was??. Diplomová práce se zabývá postavením výslovnostních cvičení …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TLUSTOŠOVÁ, Jana. Stellenwert der Ausspracheübungen in DaF Lehrwerken in den Grundschulen. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro základní školy - německý jazyk