Bc. Petr Kopeček

Bakalářská práce

Policejní orgán, státní zástupce a soud v přípravném řízení trestním

Police Body, Public Prosecutor and Court within Preliminary Proceedings
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením policejního orgánu, státního zástupce a soudu v přípravném řízení trestním. Cílem této práce je podat ucelený přehled o organizaci, působnosti a úkolech těchto orgánů v přípravném řízení. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola stručně vysvětluje některé instituty trestního řízení a zvláště pak přípravného řízení trestního. Poté následují samostatné …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the role of police body, public prosecutor and court within preliminary criminal proceedings. The object of this work is to give a comprehensive overview of the organization, competencies and functions of these bodies in the preliminary proceedings. The thesis is divided into six chapters. The first chapter briefly explains basic concepts of criminal proceedings and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu