Bc. Jan HASSMANN

Master's thesis

Posouzení možnosti zařazení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zalužany do kategorie II jednotky požární ochrany.

Assessment of the possibility to indude volunteer firebrigade unit of the Zalužany community in category II fire protection units.
Abstract:
Diplomová práce pojednává o možnosti zařazení jednotky SDH obce Zalužany do kategorie JPO II. Celou diplomovou práci lze rozdělit do několika částí. První část diplomové práce je teoretická, kde jsou uvedeny pojmy týkající se problematiky. Je zde popsán integrovaný záchranný systém České republiky, jeho základní a ostatní složky a jeho fungování i v ostatních zemích se zaměřením na Slovenskou republiku …more
Abstract:
stupni poplachu pro JSDH obce Zalužany pro znázornění rozdílné vzdálenosti dojezdu na místo zásahu jako JPO III a JPO II. Dále uvádím všechny dotčené obce v dosahu vypočítaných vzdáleností a roztříděné zvlášť do Středočeského a Jihočeského kraje. Pro posouzení potřeby zařazení JSDH obce Zalužany do kategorie JPO II jsem provedl výpočet stupně nebezpečí katastrálního území obce Zalužany.
Abstract:
The diploma thesis deals with a possibility to classify SDH unit of Zalužany village into the JPO II category. The whole thesis can be divided into several parts. The first part is a theoretical one, which introduces the terms linked to this issue. In this part, I have described the Emergency service in the Czech Republic, its basic and side bodies as well as its functioning in other countries, especially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2014
Accessible from:: 11. 8. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HASSMANN, Jan. Posouzení možnosti zařazení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zalužany do kategorie II jednotky požární ochrany.. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 11. 8. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ntobk5 ntobk5/2
11/8/2014
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
11/8/2014
Bulánová, L.
12/8/2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.