Bc. Kateřina Bubicová

Bakalářská práce

Občanské právo jako všeobecné soukromé právo – systém občanského práva, systematika občanského zákoníku, komparace SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.) a NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.)

Civil Law as Universal Law – Civil Law System, the Structure of the Civil Code, Comparison of the Old Civil Code (Act. No. 40/1964 Coll.) and the New Civil Code (Act. No. 89/2012 Coll.)
Anotace:
Práce je zaměřena na Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který přinesl mnoho velkých změn ve srovnání s občanským zákoníkem, zák. č. 40/1964 Sb. Tato práce si klade za hlavní cíl srovnat oba občanské zákoníky, a to především v dědickém právu a ochraně osobnosti člověka.
Abstract:
This work is foused on the New Civil Code No. 89/2012 Coll., which brought many major changes in comparison with the Civil Code Act. No. 40/1964 Coll. This work aims to campare both civil codes, especially in the law of the heir and the protection of the personality of man.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní