Bc. Petr Kovář

Diplomová práce

Ochrana osobnosti zaměstnance v pracovněprávních vztazích dle nové evropské právní úpravy ochrany osobních údajů

Protection of Employee Personality in Labor law Relations under the New European Personal Data Protection Law
Anotace:
Tato práce je zaměřena na ochranu osobnosti a osobních údajů dle nové evropské právní úpravy ochrany osobních údajů se zacílením na zaměstnance. V rámci teoretické části práce je probrán legislativní rámec této ochrany, kde jsou podrobněji vysvětleny zejména hlavní pojmy zpracování osobních údajů, právní důvody zpracování, zásady zpracování, tresty hrozící při pochybení zpracování, odpovědnosti při …více
Abstract:
This assignment concentrates on protection of individuals and data privacy under the new European Personal Data Protection Legislation which is focused on employees. Within the theoretical part of the assignment, the legislative framework of this protection is looked through, and in more detail explains especially main concepts of personal data processing, the legal reasons for processing, data processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/eezxo/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michael Münster

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management