Bc. Kateřina Bubicová

Bachelor's thesis

Občanské právo jako všeobecné soukromé právo – systém občanského práva, systematika občanského zákoníku, komparace SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.) a NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.)

Civil Law as Universal Law – Civil Law System, the Structure of the Civil Code, Comparison of the Old Civil Code (Act. No. 40/1964 Coll.) and the New Civil Code (Act. No. 89/2012 Coll.)
Abstract:
Práce je zaměřena na Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který přinesl mnoho velkých změn ve srovnání s občanským zákoníkem, zák. č. 40/1964 Sb. Tato práce si klade za hlavní cíl srovnat oba občanské zákoníky, a to především v dědickém právu a ochraně osobnosti člověka.
Abstract:
This work is foused on the New Civil Code No. 89/2012 Coll., which brought many major changes in comparison with the Civil Code Act. No. 40/1964 Coll. This work aims to campare both civil codes, especially in the law of the heir and the protection of the personality of man.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Libor Čihák
  • Reader: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní