Petra HRICÁKOVÁ POSPÍŠILOVÁ

Bakalářská práce

Hygiena rukou jako prevence nozokomiálních nákaz

Hand hygiene as a prevention of nosocomial infections
Anotace:
V bakalářské práci s názvem "Hygiena rukou jako prevence nozokomiálních nákaz" se autorka zaměřila na definování a dodržování hygieny rukou nelékařského zdravotnického personálu jako jedné z metod prevence nozokomiálních nákaz. V teoretické části definuje infekce spojené se zdravotní péčí, cesty jejich přenosu a preventivní opatření proti jejich šíření ve zdravotnických zařízeních prostřednictvím rukou …více
Abstract:
In the bachelor thesis named "Hand hygiene as a prevention of nosocomial infections", the author focused on defining and upholding hand hygiene of paramedical staff as one of the methods of prevention of nosocomial infections. Theoretical part contains definitions of nosocomial infections, vectors of transfer of hospital diseases and preventive measures against their spreading via personnel hands. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRICÁKOVÁ POSPÍŠILOVÁ, Petra. Hygiena rukou jako prevence nozokomiálních nákaz. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií