Pavel Skála

Diplomová práce

Kritéria a styl hodnocení studentských souborů na divadelních přehlídkách

Criteria and Style of Evaluation of Student Companies at Theatre Festivals

Anotace:
Tato práce si klade za cíl zmapovat současný stav hodnocení studentských souborů na divadelních přehlídkách, jeho styly i kritéria. Mapování bylo založeno na výzkumu, kterého se zúčastnilo 101 respondentů z řad účastníků a 8 respondentů z řad organizátorů dílen, přehlídek a festivalů, na kterých se můžeme setkat se studentskými soubory. Základem výzkumu jsou dotazníky a rozhovory, které se zaměřují …více
Abstract:
The aim of this thesis is to map the current state of evaluation of student companies at theatre festivals, its styles and criteria. A survey of 101 participants and 8 respondents from the ranks of organizers of workshops, showcases and festivals where student companies can be encountered was used for the mapping. The research is based on questionnaires and interviews that focus on student theatre …více
 

Klíčová slova

umělecké festivaly a přehlídky

Klíčová slova

diskusní semináře

Klíčová slova

studentské divadelní soubory

Klíčová slova

dramatická výchova

Klíčová slova

lektorství (vzdělávání)

Klíčová slova

práce na inscenaci
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2022
  • Vedoucí: Jaroslav PROVAZNÍK
  • Oponent: Karel VOSTÁREK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2023 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna