Marek KUDR

Master's thesis

Validita měření kostní hmoty metodou bioelektrické impedance u studentů tělesné výchovy

Validity of bone mass measurement by bioelectric impedance in physical education students
Abstract:
Měření obsahu minerálů v kostech, je využíváno pro odhalení řady chronických onemocnění pohybového aparátu, jako je například osteoporóza a je také nedílnou součástí v oblastech, zabývající se zdravotní stránkou sportu. Pro měření obsahu minerálů v kostech je však využívána řada metod a přístrojů s rozdílnou přesností měření. Hlavním cílem této diplomové práce je určit kriteriální validitu hodnoty …more
Abstract:
Measurement of bone mineral content is used to detect a number of chronic musculoskeletal diseases, such as osteoporosis, and is also an integral part of the health-related areas of sport. A number of methods and instruments with different measurement accuracy are used to measure the bone mineral content. The main aim of this thesis is to determine the criterion validity of bone mineral value, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUDR, Marek. Validita měření kostní hmoty metodou bioelektrické impedance u studentů tělesné výchovy. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / field:
Physical Education and Sports / 2s-tv-tev-12