Mgr. Marie Šimáková

Bakalářská práce

Preparation for an Experiential Field Trip through Devon and Cornish Poetry

Preparation for an Experiential Field Trip through Devon and Cornish Poetry
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou, organizací a průběhem zážitkového kurzu v Devonu a Cornwallu pro dospělé studenty anglického jazyka. Teoretická část se soustřeďuje na vysvětlení základních principů zážitkového kurzu pro dospělé a také na výhody začlenění poezie v rámci výuky anglického jazyka. Praktická část popisuje průběh kurzu a jeho hodnocení účastníky i lektorem. Přílohová část je doplněna …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the preparation, organization and process of the experiential field trip for adult learners of English language in Devon and Cornwall. The theoretical part is focused on explanation of the general principles of experiential learning for adults and advantages of integration of poetry into regular language lessons. The practical part describes the process of the field …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Suchý
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta